പ്രാവുകളുടെ ദൈവം മനുഷ്യരുടേയും

കഥ:-
-------------------------------------------------------------------
ഗ്രാമത്തിലെ കൃസ്ത്യൻ പള്ളിയുടെ മുകളിൽ ഒരു 
അമ്മ പ്രാവും അവയുടെ മൂന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളും താമസിച്ചു വരികയായിരുന്നു,
പള്ളിപ്പെരുന്നാളിന്റെ ഭാഗമായി പള്ളി വൃത്തിയാക്കുന്നതിൽ അവയുടെ കൂട് അവർക്ക് നഷ്ടമായി,
കൂട് നിർമ്മിക്കാനൊരിടം തിരഞ്ഞ് അമ്മ പ്രാവ് ചുറ്റുപാടും പറന്നു, അങ്ങനെ അമ്പലത്തിനു മുകളിലൊരിടം കണ്ടെത്തി, അവിടെ അവർ കൂട് നിർമിച്ചു താമസം തുടങ്ങി,
ഉത്സവകാലം വന്നപ്പോൾ അമ്പലത്തിനു മോടി പിടിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി അവയുടെ കൂട് വീണ്ടും നഷ്ടമായി, ഉടൻ അടുത്തുള്ള മുസ്ലീം പള്ളിക്ക് മുകളിൽ അവർ താമസം തുടങ്ങി, നോമ്പ് കാലം വരാനായപ്പോൾ പള്ളി ചായം പൂശുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി അവർക്ക് വീണ്ടും കൂട് നഷ്ടമായി,
ഉടൻ അടുത്തുള്ളൊരു വീടിനു മുകളിൽ അഭയം പ്രാപിച്ചു,
ഒരിക്കൽ പള്ളിയുടേയും അമ്പലത്തിന്റെയും ചർച്ചിന്റേയും നടുവിലായി വലിയ തർക്കം നടക്കുന്നു, പ്രാവിൻ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അമ്മ പ്രാവിനോട് ചോദിച്ചു, "ആരാണവർ എന്തിനാണ് ഈ വഴക്ക്" അപ്പോൾ അമ്മ പ്രാവ് പറഞ്ഞു,
" അവർ അമ്പലത്തിൽ പോകുന്നവരും പള്ളിയിൽ പോകുന്നവരും ചർച്ചിൽ പോകുന്നവരും തമ്മിലുള്ള തർക്കമാണ്"
അപ്പോൾ പ്രാവിൻ കുഞ്ഞ് ചോദിച്ചു "അവരെല്ലാം മനുഷ്യ വർഗ്ഗത്തിൽ പെട്ടവരല്ലെ?"
അമ്മ പ്രാവ് പറഞ്ഞു" അതേ, പക്ഷെ അമ്പലത്തിൽ പോകുന്നവർ ഹിന്ദുക്കളെന്നും പള്ളിയിൽ പോകുന്നവർ മുസ്ലീം എന്നും ചർച്ചിൽ പോകുന്നവർ കൃസ്ത്യാനികളെന്നുമാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്"
അപ്പോൾ പ്രാവിൻ കുഞ്ഞ് പറഞ്ഞു" അമ്മേ നമ്മൾ അമ്പലത്തിനു മുകളിൽ താമസിച്ചപ്പോഴും പള്ളിക്ക് മുകളിൽ താമസിച്ചപ്പോഴും ചർച്ചിനു മുകളിൽ താമസിച്ചപ്പോഴും പ്രാവുകളെന്നല്ലെ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്?"
"അതെ നമുക്ക് നമ്മേയും ദൈവമെന്താണെന്നതും വ്യക്തിമായി അറിയാം, എന്നാൽ ഭൂമിയിലെ ബുദ്ധിശാലികളെന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യർക്ക് ഇപ്പോഴും അവർക്ക് അവരേയും ദൈവത്തിനേയും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല, അവർ ദൈവത്തിനാണെന്ന വ്യാജേന യ്വസം തല്ലി ചാവുന്നു"
**(ചെറുപ്പത്തിൽ കേട്ട കഥയുടെ ഒരു ആവിശ്കരണം,കടപ്പാട്:മറ്റാരെങ്കിലും എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ)

No Response to "പ്രാവുകളുടെ ദൈവം മനുഷ്യരുടേയും"

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...