തൂലിക.

പണ്ട് ഞാന്‍ എന്റെ മനസില്‍ കുറിചിട്ട      
ഒരു ചെറു കവിതയുടെ        
സരമാം തൊല്ലു വരികളില്‍ ചിലത്             
നീ- നിന്റെ മൂളിപാടാക്കിയതായി             
സ്വപ്നം കണ്ടു ഞാന്‍ ഇന്ന്;             

വരികളില്‍ ചിലെതെല്ലാം                        
ശ്രുധി മധുരമായ് നിന്റെ-                       
ചെറു ചുണ്ടില്‍ നിന്നും ഉതിര്‍ന്ന് ഉതിര്‍ന്ന്            
സ്വരം പകര്‍ന് എന്‍ ശ്രവണ പതത്തില്‍ മെല്ലെ തലോടി,         

എഴുതുവാന്‍ മറന്ന വരികളിള്‍ പോലും നീ-               
ഇന്ന് മറക്കാതെ പാടി തരുന്നു,             
നീ എന്നിലെ ഒരു കൊച്ചു തൂലിക             
എഴുതട്ടെ ഞാനിതില്‍ ഒരു വരിക്കൂടി;           

നിന്റെ തെളിനീരരുവിയില്‍ ഞാനൊഴുക്കിയ                
എന്റെ കവിതയുടെ തുണ്ടു കഷ്ണങ്ങള്‍              
അന്നെന്റെ മനസിന്റെ സ്പ്ന്ദങ്ങള്‍             
ഇന്നവയെല്ലാം വെറും പായലുകളോ,             

ഞാന്‍ നിനക്കായ് എഴുതിയ             
ഒരു തുണ്ടു കാവ്യ ഭാകം            
മറക്കരുതൊരികലും മെന്‍ മന്ദുര സ്മ്രതി         
മറക്കില്ല ഞാന്‍ നിന്‍ മധുര ഗീതം             

No Response to "തൂലിക."

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...